Sojusz Lewicy Demokratycznej

Ostatnie wydarzenia

Rozwiązanie struktur.

dodano 2016-12-14 10:32 w kategorii: Informacje

UCHWAŁA RADY MAZOWIECKIEJ SLD Z DNIA 22.10.2016 R. §1 Działając na podstawie art. 34 ust. 1 lit. f), Rada Mazowiecka SLD likwiduje powiatową organizację partyjną w Powiecie Wyszkowskim. § 2 Jednocześnie Rada Mazowiecka SLD powołuje pełnomocnika ds. tworzenia struktury powiatowej SLD w Powiecie Wyszkowskim, Kol. Annę Reniewicz, która odpowiada za przeprowadzenie zjazdu organizacji powiatowej do dnia 30 stycznia. Podczas zjazdu zostaną wybrane nowe władze partyjne. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Warszawa, 22.10.2016r.


Komentarze

Wydarzenia

Strony
wojewódzkie
SLD

Wybierz na mapie województwo, aby przejść dalej.